Adatkezelési tájékoztató

1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

A Felhasználó a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárását adja az Adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató részletes szabályai szerinti adatkezeléséhez.

Az ASIANET HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, mint adatkezelő azonosító adatai:

Cím:                       1033 Budapest, Tanuló utca 1.

Adószám:                14923502-2-42

Cégjegyzékszám:     01 09 940358

2. REGISZTRÁCIÓ A HONLAPON

Bizonyos funkciók és információk elérhetősége, csak regisztrált felhasználók részére érhető el.

A felhasználók önkéntesen regisztrálhatnak a honlapon a partnerzónában.

A regisztrációt követően az érintett személy az általa megadott adatai alapján igénybe veheti a honlapon a felhasználási feltételek szerint nyújtott szolgáltatásokat. Mindenki, aki a regisztrációhoz nem kötött szolgáltatásokat igénybe veszi, a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit kötelezőnek fogadja el azzal, hogy információszerzési céllal weblapot felkeresi, ezáltal azt használja. Ezen Adatkezelési Tájékoztató szerint regisztrált felhasználó csak az a személy lehet, aki a regisztráció során önkéntes hozzájárulásával, személyes adatait megadta és a jelen Adatkezelési Tájékoztatóhoz kapcsolódó nyilatkozatokat a honlap használata előtt megtette és a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit és a felhasználási feltételeket kötelezőnek elfogadta.

A kezelt adatok köre:

 • A természetes személy neve, utóneve
 • mobilszáma
 • e-mail címe
 • felhasználó neve
 • képviselt cég/ munkahelye
 • beosztása

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő önkéntes hozzájárulást követően az előzőekben megjelölt adatokat a regisztrációtó dátumától számított maximum 5 (azaz öt) évig kezeli, vagy ameddig az érintett személy az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban rögzített elérhetőségein hozzájárulását vissza nem vonja.

Amennyiben írásos szerződésen alapul az adatkezelés, úgy az adatkezelési feltételeket a szerződés is rögzítheti.

3. REKLÁM célú és közvetlen megkeresések

Az Adatkezelő a regisztrált felhasználói számára előzetes írásos hozzájárulásuk alapján, meghatározott időközönként rendszeresen információs körleveleket küldhet új szolgáltatásairól, egyedi ajánlatairól.

A kezelt adatok köre:

 • a természetes személy neve, utóneve
 • e-mail címe
 • felhasználó neve
 • beosztása
 • képviselt cég/munkahely mobilszáma

Az adatkezelés időtartama:

Amennyiben a felhasználók a továbbiakban nem kívánják az ilyen körleveleket fogadni a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint azt bármikor lemondhatják. Ebben az esetben az adatkezelés időtartama az érintett felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart.

4. FORMANYOMTATVÁNYOK, MEGRENDELŐLAPOK

A partnerzóna oldalon az Adatkezelő a kapcsolatfelvételhez az érintett előzetes hozzájárulását követően az alábbi személyes adatok biztosítását tartja szükségesnek:

 • A természetes személy neve, utóneve
 • e-mail címe
 • mobilszáma
 • felhasználó neve
 • beosztása
 • képviselt cég/ munkahely

Az adatkezelés időtartama

Amennyiben a nyomtatvány alapján munkavégzés, értékesítés történik, úgy az adatkezelés a számviteli törvényben előírt időtartamig tart. Amennyiben munkavégzés, értékesítés nem történik, akkor a megőrzési idő 5 év. Ebben az esetben az adatkezelés időtartama az érintett felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart.

5. ÉRTESÍTÉS A REGISZTRÁCIÓL, ESETLEGES VÁLTOZÁSOKRÓL

A regisztrációval elérhető szolgáltatások esetében az új felhasználók részére az Adatkezelő visszaigazoló e-mailt küld a sikeres regisztrációról, amelyben megküldi a szolgáltatás használatához szükséges és releváns információkat (belépéshez szükséges felhasználónév és jelszó.)

Amennyiben valamely online szolgáltatás szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit az Adatkezelő módosítja, úgy  erről a regisztrált személyek részére e-mail értesítést küld. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ilyen jellegű értesítéseket csak  módosításkor (változáskor) veszi igénybe, azt marketing célokra nem használja.

Az adatkezelés időtartama:

 Az adatkezelés időtartama addig tart, ameddig a regisztrált személy az adott szolgáltatás, igénybe vételére vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja.

6. AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓ 

A Perfect Nova Hungary Zrt. tevékenysége: 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Perfect Nova Hungary Zrt. 

Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: weboldal fejlesztése, üzemeltetése, tárhely szolgáltatás

Az adatfeldolgozó elérhetősége: info@perfectnova.hu

Az adatfeldolgozó milyen adatokat kap meg:

 • Asianet.hu látogatottsági adatok Google Analytics alapján
 • Kapcsolat űrlapban megadott adatok: név, e-mail, telefonszám, üzenet; Díjmentes konzulétáció űrlapon megadott adatok: név, e-mail, telefonszám, cégnév, projekt helyszín, tervezett vagy engedélyezett erőmű nagyság. Az űrlapokban megadott adatok a weboldal adatbázisában kerülnek tárolásra, illetve a kitöltésről visszaigazó e-mailt kap a látogató és a weboldal tulajdonosa is.

Az adatfeldolgozót mennyi időre veszi igénybe: határozatlan

7.  FELHASZNÁLÓK JOGAI

7.1. TÁJÉKOZTATÓ KÉRÉSÉHEZ VALÓ JOG:

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztat az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy a megbízott adatfeldolgozója által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Adatvédelmi incidens esetén, annak körülményeiről, hatásiról és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a regisztrált felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számítva 25 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes évente egyszer minden egyes adatkör esetében. Egyéb esetekben az adatkezelő a költségek megtérítését kérheti az adatkezelőtől.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban nyilatkozik arról, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. melyik rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

KAPCSOLAT

 

ASIANET HUNGARY

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

1033 Budapest, Tanuló utca 1.
Adószám: 14923502-2-41
Cégjegyzékszám: 01 09 940358